Inntil én av fem pasienter opplever større blødninger under hjertekirurgi, noe som kan øke risikoen for andre komplikasjoner. Papworth Bleeding Risk Score er utarbeidet for å identifisere personer med høy blødningsrisiko, men forskere i Trondheim viste nylig at den ikke er klinisk anvendelig til dette formålet. Dette viser at mange av de avgjørende faktorene for blødning fortsatt ikke er identifisert, og nå har forskerne undersøkt en rekke genvarianter som kan ha betydning.

1.017 pasienter som gjennomgikk en hjerteoperasjon med hjerte-lunge-maskin på St. Olavs Hospital mellom 2008 og 2010 ble inkludert i studien. Forskerne benyttet to ulike definisjoner for blødning, og valgte ut 22 blødningsrelevante genvarianter (SNP-er) de ønsket å studere. De identifiserte totalt fem SNP-er som var assosiert med blødningsrisiko, men kun én av dem var assosiert med begge de to risikodefinisjonene.

Les også: Genene kan avgjøre komplikasjonsrisiko etter hjertekirurgi

To av genvariantene ble lokalisert på ITGA2-genet, som også tidligere har blitt assosiert med redusert blødningsrisiko etter hjertekirurgi. Studien kunne imidlertid ikke bekrefte en assosiasjon for seks andre SNP-er som har blitt forbundet med risikoen for postoperativ blødning i andre studier. I tillegg identifiserte forskerne tre nye SNP-er som ble forbundet med økt blødningsrisiko, og tar til orde for videre undersøkelser som studerer effekten av genetiske variasjoner på risikoen for blødning etter hjertekirurgi.

Les mer om doktorgraden til overlege Guri Greiff på #ntnumedicine-bloggen

Leave a reply