Genene påvirker koblingen mellom aminosyrer og infarktrisiko hos hjertepasienter

Lave nivåer av aminosyren glysin er koblet til økt risiko for hjerteinfarkt ved angina. Men det gjelder ikke for alle pasientene. Og selv om nivåene aminosyren serin generelt ikke var koblet til infarktrisiko i denne studien, hadde pasienter med en spesifikk genvariant økt risiko ved lave nivåer.