Genene kan påvirke hvilke hjerteopererte som får komplikasjoner i etterkant

Noen pasienter får uheldig økt væskeinnhold i kroppsvev etter åpen hjertekirurgi. Genetisk disposisjon kan være avgjørende for hvem som blir rammet.