Gav raskere slagbehandling og reduserte dødeligheten

I 2009 tok det i snitt over en time fra en slagpasient ankom Stavanger universitetssjukehus og til han eller hun fikk blodfortynnende behandling med trombolyse. I 2015 tok det mindre enn en halvtime. I samme periode ble også andelen trombolysepasienter som døde på sykehuset halvert.