Trombolyse har revolusjonert behandlingen av hjerneinfarkt. Imidlertid kan bare pasienter få denne behandlingen innen et visst tidsvindu fra de første symptomene. Derfor er det viktig å kontakte 113 tidlig ved symptomer på slag, men det er også avgjørende at sykehusene har skreddersydde rutiner som sørger for at akuttinnlagte pasienter behandles så raskt som mulig. Overdrevent hastverk kan imidlertid potensielt gå på bekostning av pasientsikkerheten, men en ny studie fra Stavanger universitetssjukehus tyder på en trygg og god effekt av å korte ned den såkalte dør-nål-tida.

– I 2015 fikk slagpasienter i gjennomsnitt trombolyse 29 minutter etter at de ankom sykehuset. Det var 35 minutter raskere enn i 2009. I 2015 døde 3 % av pasientene som fikk trombolyse på sykehuset, mot 6,7 % i 2009, sier førsteforfatter Rajiv Advani.

Økt fokus på slagpasienter

Trombolyse ble innført ved Stavanger universitetssjukehus i 2003, men fram til utgangen av 2008 hadde kun 25 pasienter fått behandlingen. Fra 2009 og utover har potensielle slagpasienter hatt status som høyprioritetspasienter, samtidig som sykehusansatte deltar på regelmessige kurs for å friske opp og øke kunnskapen om behandling av hjerneslag. I tillegg ble trombolysebehandling iverksatt på akuttmottaket, før pasientene ble sendt til nevrologisk intensivavdeling. Det førte med seg en kraftig økning i antall pasienter som fikk trombolyse i årene fram til og med 2015, fra 45 i 2009 til 130 i 2015. En del av økningen skjedde allerede fra 2009 til 2010, mens antallet som fikk trombolyse gjorde et nytt hopp i kjølvannet av en regional hjerneslagkampanje i 2014.

Samtidig ble altså tida fra pasienten ankom sykehuset og til behandlingen ble startet dramatisk redusert. Det var også tendenser til redusert tid fra symptomdebut til behandling gjennom perioden, fra 135 minutter i 2009 til 110 minutter i 2015. Til sammen 30 av de 634 pasientene som fikk trombolyse mellom 2009 og 2015 døde i løpet av sykehusoppholdet. Dødeligheten var høyest i 2009 og 2010, og lavest i 2014 og 2015.

– Resultatene våre er enda et eksempel på at det er viktig å minimere tid fra symptomdebut til behandling av iskemisk hjerneslag. Strategier for å redusere dør-nål-tid bør inkludere et kontinuerlig fokus på god kunnskap om slagbehandling gjennom hele behandlingskjeden, sier Advani.

Artikkelen om studien er den aller første som publiseres i det helt nye tidsskriftet Current Updates in Neurology and Neuroscience, som baserer seg på fagfellevurderinger etter at artikkelen er publisert. Førsteforfatter Rajiv Advani sitter som medlem av redaktørpanelet i tidsskriftet.

LES OGSÅ:

Ny prosedyre gir raskere behandling av hjerneslag

Hjerneslagkampanje gjorde at flere fikk rask behandling

Leave a reply