Ved den medfødte hjertefeilen PDA (persistent ductus arteriosus) pumpes en del av blodet som egentlig skal til kroppen til lungene istedenfor. Det skjer fordi forbindelsen som dannes mellom lungepulsåren og hovedpulsåren i fosterlivet ikke lukkes etter fødselen. Dette kan skade både hjertet og blodårene i lungekretsløpet, og det er derfor vanlig med behandling som lukker åpningen. Hos større spedbarn og barn kan dette gjøres ved hjelp av en kateterbasert metode hvor et tynt plastrør føres inn i de store blodårene og fram til hjertet. Doktorgradsarbeidet til barnelege Sean Wallace ved Oslo universitetssykehus har undersøkt om det dannes potensielt skadelige mikroemboli (gassbobler eller små blodpropper) under denne prosedyren hos blant annet barn med PDA.

Forskerne oppdaget fra én til 28 mikroemboli hos de 23 barna de undersøkte, men 95 % av disse var små gassbobler. Hos kun fire barna ble det dannet mikroskopiske blodpropper. Ingen av barna utviklet tegn eller syptomer på nevrologisk dysfunksjon før de ble skrevet ut fra sykehuset.

– Trygg prosedyre

Ultralyd ble brukt til å undersøke en av blodårene til hjernen mens barna gjennomgikk et inngrep for å lukke åpningen mellom de to pulsårene. Under prosedyren sprøytes kontrastvæske inn i blodårene for å få tydelige bilder, og forskerne så en sammenheng mellom mengden kontrastvæske og antall gassbobler som oppstod. Det var også under denne delen av inngrepet flesteparten av gassboblene ble oppdaget. Lengden på inngrepet spilte derimot ingen rolle for antallet mikroemboli.

– Det er fortsatt uklart om slike mikroemboli har klinisk betydning, men det finnes studier som indikerer at mikroemboli som oppdages under hjertekirurgi forbindes med kognitive svekkelser. Resultatene fra vår studie gir ikke grunn til å endre på prosedyrene ved kateterbasert lukking av PDA, med unntak av at det kan være fordelaktig å minimere mengden kontrastvæske, konkluderer forskerne.

I fjor publiserte Wallace og kollegene tilsvarende funn på 24 barn som fikk lukket et medfødt hull mellom hjertets to forkamre (ASD, atriesepumdefekt) med en kateterbasert teknikk. Også her ble det oppdaget mikroemboli hos alle barna, og 95 % bestod av gass.

Leave a reply