Tirsdag 12. juni disputerer Anne Sofie F. Larsen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Maksimal gangdistanse og blodflyt gjennom beina ble signifikant forbedret etter utblokking for røykebein.
  2. En kortform av et oversatt spørreskjema kan godt brukes for å vurdere livskvalitet hos pasienter med røykebein.
  3. Strålemengden legen utsettes for under utblokking ved røykebein kan halveres ved hjelp av trykksprøyte.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Før ublokkingen klarte pasienter med røykebein bare å gå gjennomsnittlig 160 meter på tredemølle før smertene ble uutholdelige. Tre måneder senere klarte de 410 meter, og mer enn seks av ti pasienter klarte å gjennomføre hele den maksimalt ti minutter lange testen. Den såkalte ankel-arm-indeksen var også økt tre måneder etter behandlingen. Dette er forholdet mellom blodtrykk i leggen og arma, og resultatene viser dermed at inngrepet bedret blodflyten gjennom beina. Både forbedringen i ankel-arm-indeks og gangdistanse vedvarte det neste året.

Studien inkluderte 242 pasienter som fikk sin første endovaskulære behandling mellom 2010 og 2013.

Hjertebloggen omtalte denne studien i en egen sak i 2017:

Pasienter med røykebein doblet gangdistanse etter utblokking

(2) En norsk kortform av et mye brukt internasjonalt spørreskjema om helserelatert livskvalitet er godt egnet til å vurdere behandlingen ved røykebein. Spørreskjemaet som ble benyttet heter VascuQoL-6 health-related quality of life, og ble sammenlignet med et mer omfattende skjema i en studie som inkluderte 171 pasienter.

(3) Et hittil ikke publisert artikkel fra doktorgraden viser godt samsvar mellom rapportert livskvalitet og legens vurdering av behandlingsresultatene hos pasienter med røykebein. Denne studien inkluderte både pasienter som ble behandlet med utblokking og pasienter som kun fikk nyttig informasjon om sykdommen. Livskvaliteten bedret seg i begge gruppene.

(4) Endovaskulær behandling i form av utblokking utsetter legen for stråling. Eksponeringsdosen ble imidlertid redusert til det halve når det ble brukt ei trykksprøyte som gjør at legen kan flytte seg lenger unna strålingskilden under inngrepet. Behandlingen var dessuten like trygg for pasienten når ei slik sprøyte ble brukt.

 

Leave a reply