Metabolsk syndrom er en fellesbetegnelse på en samling av risikofaktorer for  hjerte- og karsykdom. De faktorene som brukes til å definere metabolsk syndrom er økt livvidde, diabetes eller nedsatt glukosetoleranse, forhøyet kolesterol og forhøyet blodtrykk. Mer informasjon om metabolsk syndrom finnes på nettsidene til The International Diabetes Federation.

Exercise in prevention of metabolic syndrome (MET-EX) er en multisenterstudie hvor man ønsker å undersøke hvilken type utholdenhetstrening som gir best effekt på reduksjon av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Studien koordineres fra NTNU i Trondheim. Deltakerne i denne studien er voksne over 30 år med metabolsk syndrom. Deltakerne blir tilfeldig fordelt til ei av tre mulige treningsgrupper. Gjennom veiledet trening i 16 uker og totalt tre års oppfølging ønsker man å finne ut om trening med høy intensitet (4×4 min intervalltrening, tre ganger i uken, 90 % av maksimal hjertefrekvens (HFmax)) har bedre effekt med tanke på reversering av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom enn trening med moderat intensitet (minimum 30 minutter, fem ganger i uken, 60-70 % av HFmax). Videre er et viktig mål å finne ut hvor lite trening man kan komme unna med. En gruppe vil derfor gjennomføre intervalltrening etter 1×4-metoden: kun fire minutter intensiv trening i løpet av hver økt. Man håper å få med 750 pasienter, og inkluderingen pågår fortsatt.

I dette videoinnlegget møter vi Frode Ursin som er deltaker i MET-EX. Han er i den gruppen som trener 4×4 minutters intervalltrening og skal nå inn testing etter 16 uker trening.

Du kan lese mer om Frode Ursins erfaringer som deltaker i forskningsprosjektet på Adresseavisens Sprek-seksjon.