Fedme henger sammen med økt risiko for både akutt hjerteinfarkt og hjertesvikt. Samtidig forbindes fedme med høyere blodtrykk, svekket blodsukkerkontroll og dårligere kolesterolprofil, og det har blitt foreslått at det er disse metabolske forverringene  ikke fedmen i seg selv  som fører til den økte risikoen. For å undersøke dette nærmere gjennomførte nylig forskere ved NTNU i Trondheim en studie basert på data fra mer enn 61.000 personer som ikke hadde hatt hjertesykdom tidligere og som deltok på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1995–1997  (HUNT2) .

Forskerne delte inn deltakerne i kategorier ut fra BMI og om de var metabolsk friske eller syke. Metabolsk sykdom innebar at man hadde økt midjemål (over 94 cm. for menn og 80 cm. for kvinner) og i tillegg oppfylte to eller flere av følgende kriterier: forhøyede triglyseridverdier, redusert HDL-kolesterol, høyt blodtrykk eller bruk av blodtrykksmedisiner, høyt blodsukker og diagnostisert diabetes. Ca. 10.000 av deltakerne ble klassifisert med fedme (BMI over 30), og av disse var 34,6 % metabolsk friske.

Fram til utgangen av 2008 hadde 2.547 av deltakere fått sitt første hjerteinfarkt, mens 1.201 hadde utviklet hjertesvikt. Det viste seg at infarktrisikoen ikke var forhøyet blant metabolsk friske med fedme sammenlignet med metabolsk friske med normal vekt. Metabolsk sykdom var forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt, men denne risikoen viste seg å være like forhøyet uavhengig av BMI.

Imidlertid var risikoen for hjertesvikt signifikant høyere blant metabolsk friske personer med fedme sammenlignet med friske normalvektige. Risikoen var like høy som for metabolsk syke med fedme, og den viste seg å være særlig høy blant deltakere som hadde alvorlig fedme (BMI over 35). De gjentok undersøkelsene med hofte-midjemål som mål på fedme istedenfor BMI, og fikk de samme resultatene.

Forskerne hadde også BMI-data fra henholdsvis ti (HUNT1) og 30 (tuberkulose-screening) år tidligere for ca. 27.000 av deltakerne.  Disse tallene brukte de for å undersøke om langvarig fedme var forbundet med økt risiko for infarkt eller hjertesvikt blant de metabolsk friske deltakerne. Igjen viste analysene at det ikke var en slik sammenheng for hjerteinfarkt, mens risikoen for hjertesvikt var økt ved langvarig fedme selv hos metabolsk friske.

Forskerne konkluderte med at fedme kombinert med en sunn metabolsk status ikke er forbundet med vesentlig økt risiko for hjerteinfarkt, verken på kort eller lengre sikt. Fedme kan imidlertid vise seg å være viktigere enn metabolsk status for utvikling av hjertesvikt, i sær blant personer med langvarig og alvorlig fedme.

Les også: Fedmeprofessor: – Ikke overrasket!

Leave a reply