– Sammenlignet med fostrene til normalvektige gravide var hjertefunksjonen nedsatt hos de 14 uker gamle fostrene til gravide med fedme, forteller lege og forsker Charlotte Björk Ingul. Hun er førsteforfatter bak studien, som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.

76 gravide kvinner deltok i studien, og 52 av dem hadde en BMI høyere enn 30 før de ble gravide. Resten av kvinnene var normalvektige med en gjennomsnittlig BMI på 21. Fosterhjertene ble undersøkt ved hjelp av avansert ultralydteknologi etter 14, 20 og 32 uker av svangerskapet.

Se sak om studien på NRK Dagsrevyen.

Resultatene viste at funksjonen til venstre og høyre hjertekammer – målt som grad av tøyning av hjerteveggen – var henholdsvis 33 % og 21 % redusert hos fostrene i fedmegruppa allerede etter 14 uker, sammenlignet med fostrene som hadde normalvektige mødre. Fra uke 20 var både hjertets pumpefunksjon og fylling av hjertet i hvilefasen svekket, og i uke 32 var skilleveggen mellom venstre og høyre hjertehalvdel tykkere blant fosterhjertene i fedmegruppa enn i normalvektgruppa.

Ingul karakteriserer funnene som alarmerende i en befolkning der en stadig større andel kvinner har fedme. Barn av mødre med fedme har økt risiko for hjerte- og karsykdommer senere i livet, og forskerne tror nedsatt hjertefunksjon på fosterstadiet kan være en del av forklaringen.

– Barna risikerer å bli syke på sikt. De kan få hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes, forteller hun til UNIKARD.

Denne studien kan ikke si noe om årsaken til svekkelsen av fosterhjertene, men tidligere studier viser at fedme hos mødre fører til høyt blodsukker– og insulinnivå hos fostrene, i tillegg til økte nivåer av betennelsesfaktorer som kan skade hjertemuskelen.

– Studien viser at det er viktig å forebygge og redusere fedme allerede før man blir gravid. Et sunt kosthold og fysisk aktivitet er nøkkelen, sier Ingul.

Studien er unik i og med at det er første gang hjertefunksjonen til fostre er undersøkt gjennom alle de tre trimestrene av svangerskapet. Forskerne har også fulgt de nyfødte i to måneder etter fødselen for å se om hjertefunksjonen fortsatt er svekket. Resultatene fra disse undersøkelsene er foreløpig ikke publisert.

Leave a reply