Forverret diastolisk hjertesvikt ved vedvarende betennelsesaktivering

Vedvarende stimuli som aktiverer toll-lik reseptor 9 økte den systemiske betennelsen og førte til forverring av sykdommen og økt risiko for tidlig død hos mus med diastolisk hjertesvikt.