I morgen disputerer Enxhela Sulo for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Den viser at stadig flere som rammes av et akutt hjerteinfarkt overlever, men at lavt utdannede fortsatt har økt risiko for å dø når de rammes.

Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt

Doktorgraden benytter data fra det store CVDNOR-prosjektet, som inneholder informasjon om alle som ble lagt inn med hjerte- og karsykdom på et norsk sykehus mellom 1994 og 2009. Mellom 2001 og 2009 ble 115 000 pasienter lagt inn med sitt første hjerteinfarkt, og en drøy fjerdedel døde innen et år etter sykehusinnleggelsen.  Andelen som døde i løpet av de første 28 dagene etter et hjerteinfarkt sank med 3,8 % hvert år gjennom perioden, og også dødeligheten i løpet av det neste året ble redusert. Bedringen gjaldt både kvinner og menn, og var mest markant blant yngre pasienter.

Andelen pasienter som fikk utblokking i løpet av de første 28 dagene økte fra drøyt 10 % i 2001 til drøyt 30 % i 2009. Også andelen som gjennomgikk en bypass-operasjon innen åtte uker etter infarktet økte. Dermed fikk nærmere 40 % av pasientene en form for revaskularisering i 2009, sammenlignet med kun 15 % åtte år tidligere.

Utdanning har betydning

Behovet for utblokking avgjøres basert på røntgenbilder av hjertets blodårer, koronarangiografi. 11 % av pasientene i studien hadde utdanning fra universitet eller høyskole, mens nesten halvparten ikke hadde noen annen utdanning enn grunnskole. Sannsynligheten for å få koronarangiografi og påfølgende utblokking viste seg å være lavere for de som kun hadde fullført grunnskolen sammenlignet med personer med høyere utdanning. Forskjellene i behandling mellom høyt og lavt utdannede var mest markant blant eldre, men minket mellom 2001 og 2009. Blant pasientene som fikk koronarangiografi var det var det derimot ingen forskjell i andelen som fikk PCI-behandling på de forskjellige utdanningsnivåene. Dermed forklarer utdanningsforskjeller i koronarangiografi også forskjellene i PCI-behandling.

– Personer med lav utdanning har oftere har en mer kompleks klinisk profil eller mer alvorlig sykdom, og oppsøker medisinsk hjelp seinere enn høyt utdannede fordi de er mindre oppmerksomme på symptomene på hjertesykdom. Disse faktorene er trolig med på å forklare hvorfor personer med lav utdanning sjeldnere får koronarangiografi og påfølgende PCI, fortalte Sulo da denne studien ble publisert i fjor.

Den tredje studien i doktorgraden viser at personer med utdanning fra universitet eller høyskole hadde langt lavere risiko for å dø av koronar hjertesykdom utenfor sykehus enn personer som kun hadde fullført grunnskolen, og disse forskjellene endret seg ikke over tid. Nærmere 60 000 dødsfall som skyldtes koronar hjertesykdom utenfor sykehus i Norge mellom 1995 og 2009 ble inkludert i analysene. De aldersjusterte resultatene viser at det ble færre slike dødsfall for hvert år gjennom perioden, og i 2009 var insidensraten mellom 55 % og 65 % lavere enn i 1995 for både kvinner og menn i alle aldre. Nedgangen gjaldt både personer med lav, middels og høy utdanning.

LES MER: Alle de tre studiene fra doktorgraden er nærmere omtalt i egne bloggposter tidligere

Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt

Lavt utdannede får sjeldnere utblokking ved hjerteinfarkt

Høyt utdannede dør sjeldnere av hjertestans utenfor sykehus (punkt 5)

Leave a reply