Fettet som ligger rundt de indre organene i buken (visceralt fett) er regnet som farligere enn underhudsfett med tanke på utvikling av livsstilssykdommer. Høye triglyseridnivåer i kombinasjon med høyt midjemål gir en god indikasjon på mengden visceralt fett, og nå har forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen undersøkt om disse målene gir en god indikasjon på hvem som er i størst fare for å rammes av et hjerteinfarkt.

Som utgangspunkt for studien benyttet forskerne data om midjemål og triglyserider fra mer enn 116 000 nordmenn i COhort of NORway (CONOR), hvor alle de største befolkningsundersøkelsene fra ulike deler av landet mellom 1994 og 2003 er samlet. Via dødsårsaksregisteret og databasen til CardioVascular Disease in NORway-prosjektet (CVDNOR) samlet de informasjon om hvor mange av deltakerne som hadde opplevd et hjerteinfarkt innen utgangen av 2009.

13 % av mennene og 21,5 % av kvinnene hadde midjemålverdier tilsvarende fedme, henholdsvis 102 og 88 centimeter. Det viste seg at de av disse som også hadde høye triglyseridverdier (1,7 mmol/l eller mer) hadde signifikant høyere risiko for hjerteinfarkt enn personer med lavere midjemål og triglyseridnivåer. For kvinner var risikoen nesten doblet, mens den var økt med 68 % for menn. Videre analyser viste imidlertid at store deler av den økte risikoen for begge kjønn kunne forklares av at personer med ulike nivåer av triglyserider også hadde forskjeller i HDL-kolesterol og totalkolesterol minus HDL. Da datamaterialet i tillegg ble justert for forskjeller i systolisk blodtrykk, diabetes og alkoholinntak var ikke risikoforskjellen mellom gruppene lenger signifikante.

Dermed kan kombinasjonen av høyt midjemål og høye triglyseridverdier ikke gi ytterligere informasjon om risikoen for å få hjerteinfarkt når man allerede har gjort målinger av tradisjonelle risikofaktorer. Likevel kan målingene isolert sett fortelle noe om infarktrisikoen, og dermed bidra til at personer med potensielt høy risiko blir sendt videre til nye undersøkelser og i tillegg oppfordres til livsstilsendringer i form av mer fysisk aktivitet og sunnere kosthold.

Les også: Fett i blodet farligst for kvinner

I videoen under forteller professor Grace M. Egeland mer om sammenhengen mellom triglyserider og hjerteinfarkt, og gir enkle anbefalinger om livsstilsendringer for personer med høye blodfettverdier.

Leave a reply