Norwegian Coronary Study (NOR-COR)

Publisert: - Postet i: Forskningsprosjekter

I NOR-COR undersøkes medisinske og psykososiale faktorer hos over 1000 pasienter som nylig har blitt behandlet for akutt hjerteinfarkt eller annen koronar hjertesykdom. Studien skal gi større forståelse av faktorer som gjør at mange pasienter ikke følger retningslinjer som gir dem et sunnere liv og hindrer ny sykdom.

Les hele artikkelen


Cardiovascular Disease in Norway (CVDNOR)

Publisert: - Postet i: Forskningsprosjekter

Norge var lenge det eneste landet i Norden uten et nasjonalt hjerte- og karregister. Derfor samlet forskere ved Universitet i Bergen inn data om hundretusenvis av nordmenn som har blitt lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom etter 1994. Nå bruker de databasen til å gi nordmenn bedre oversikt over rikets tilstand innen hjerte- og karsykdom.

Les hele artikkelen


NORwegian Stroke in the Young Study (NOR-SYS)

Publisert: - Postet i: Forskningsprosjekter

I NOR-SYS undersøkes unge med hjerneslag og familiemedlemmene deres. Målet er å øke kunnskapen om arv, risikofaktorer og utvikling av hjerte- og karsykdom over tid, og dermed bedre behandlingen og redusere sykdom, fysiske og kognitive svekkelser, nye slag og tidlig død blant unge slagpasienter.

Les hele artikkelen