Institutt for indremedisinsk forskning (IIF)

Publisert: - Postet i: Forskningsgrupper

Institutt for indremedisinsk forskning (IIF) ble etablert på midten av 1950-tallet under navnet Institutt for tromboseforskning, drives fra Oslo universitetssykehus, og forskningen omfatter et vidt spekter av studier med fokus på å kombinere klinisk medisin og molekylærbiologi. Forskningsinstituttet ledes av professor Pål Aukrust og består av totalt åtte forskningsgrupper.

Les hele artikkelen

Senter for klinisk hjerteforskning (SKHF)

Publisert: - Postet i: Forskningsgrupper

Senter for klinisk hjerteforskning (SKHF) ble etablert i 1991, drives fra kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål, og gjennomfører først og fremst kliniske, randomiserte intervensjonsstudier relatert til akutt hjerteinfarkt og kroniske hjertesykdom som diabetes, hjertesvikt og atrieflimmer. Forskningsgruppa ledes av professorene Ingebjørg Seljeflot og Harald Arnesen.

Les hele artikkelen

Cardiac Exercise Research Group (CERG)

Publisert: - Postet i: Forskningsgrupper

Ved K. G. Jebsen Senter for Hjertetrening (CERG – Cardiac Exercise Research Group) studeres effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og karsykdom. CERG leter etter det beste treningsprogrammet som kan sørge for at vanlige mennesker har god helse gjennom hele livet. Forskningsgruppa ved NTNU er et av totalt 14 K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning, ledes av professor Ulrik Wisløff og holder til på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Les hele artikkelen

Bergen Stroke Research Group (BSRG)

Publisert: - Postet i: Forskningsgrupper

Slagforskningsenheten i Bergen (Bergen Stroke Research Group) ble etablert i 2004, drives fra nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus og gjennomfører en rekke større forskningsprosjekter innen hjerneslag. Forskningsgruppa ledes av overlegene Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen og Halvor Næss.

Les hele artikkelen