Forklarer tradisjonelle risikofaktorer økt hjertedød blant lavt utdannede?

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at store deler av forskjellen i hjerte- og kardødelighet mellom høyt og lavt utdannede skyldes at lavt utdannede har flere av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom.