Forklarer bakteriefloraen i tarmen økt hjerterisiko ved HIV?

HIV-smittede har økt risiko for hjerte- og karsykdom uten at det kan forklares av tradisjonelle risikofaktorer. Danske og norske forskere har nå undersøkt om en markør for sammensetningen av tarmfloraen hos HIV-positive har betydning for hjerterisikoen.