Forhøyede nivåer av hjerteskademarkør hos eldre med atrieflimmer forklares av andre hjertesykdommer

75-åringer med atrieflimmer har høyere nivåer av hjerteinfarktmarkøren troponin I enn jevnaldrende uten hjerterytmeforstyrrelser, men det kan forklares av andre hjertesykdommer.