Tidligere studier har vist en sammenheng mellom atrieflimmer og nivåene av troponin I, som er en markør som benyttes for å diagnostisere hjerteinfarkt. Disse studiene har imidlertid ikke tatt høyde for annen hjertesykdom som kan være mer vanlig ved atrieflimmer og dermed påvirke resultatene. Nå viser en ny studie gjennomført ved Bærum sykehus at atrieflimmer i seg selv ikke uavhengig er forbundet med økte troponin I-nivåer blant eldre.

Forskerne benyttet en ny og høysensitiv metode for å måle nivåene av troponin I hos 62 75-åringer med atrieflimmer og 126 jevnaldrende uten hjerterytmeforstyrrelser. Troponin I var høyere blant deltakerne med atrieflimmer, men ikke etter at forskerne hadde justert analysene for den økte forekomsten av hjertesviktkoronar hjertesykdom og hjerneslag blant atrieflimmerpasientene.

Funnene indikerer at de økte nivåene av troponin I som man finner hos eldre med atrieflimmer ikke kan forklares av atrieflimmer alene, men at høyere nivåer i denne pasientrgruppa reflekterer underliggende hjertesykdom. Forskerne kan likevel ikke utelukke at atrieflimmer har større betydning for troponinnivåene hos yngre pasienter.

Leave a reply