Forenklet metode kan måle motstand i hjertets små blodårer etter transplantasjon

Småkarsykdom i hjertets blodåresystem (kransårene) kan undersøkes ved hjelp av en relativt ny metode kalt IMR (indeks for mikrovaskulær motstand).