Les omtale av nye studier fra Forebyggende kardiologi her


Forebyggende kardiologi har hovedfokus på klinisk forskning, og studerer hvordan røykeslutt, kostholdsendringer og vektreduksjon kan påvirke risikoen for hjerte- og karsykdom. Gruppa forsker også på effekter av kolesterolsenkende medikamenter og medisiner mot høyt blodtrykk og diabetes, og har som mål å gjennomføre studier som kan bedre behandling og prognose for personer med kroniske sykdommer forbundet med åreforkalkning, diabetes og overvekt.

Dette er blant forskningsprosjektene som ledes av Forebyggende kardiologi:

Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk (FOURIER):
Internasjonal multisenterstudie som tester om medisinen evolocumab kan redusere hjerte- og karsykdom og hjerterelatert død når den brukes som tilleggsbehandling for å senke LDL-kolesterolet

Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering (IDEAL):
Internasjonalt multisenterprosjekt som sammenligner to ulike kolesterolsenkende legemidler gitt i ulike doser for forebygging av ny hjerte- og karsykdom hos infarktpasienter

Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS):
Nok et internasjonalt multisenterprosjekt, som undersøker effekten av aggressiv kolesterolsenkende behandling for pasienter med aortastenose

Randomized Evaluation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification (REVEAL):
Internasjonal multisenterstudie som ser på om det nye kolesterolsenkende legemiddelet anacetrapib reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom

Kiwi-ekstrakt-studien:
Undersøker om produkter som inneholder frukt kan påvirke blodtrykket

Leave a reply