Selv forbigående nevrologisk forverring gir dårligere prognose ved hjerneslag

Risikoen for å dø eller være avhengig av hjelp tre måneder etter et akutt iskemisk hjerneslag var 34 ganger høyere for pasienter som hadde nevrologisk forverring tre døgn etter slaget. Også for de som kun hadde forbigående episoder med forverring var risikoen doblet sammenlignet med stabile pasienter.