I morgen disputerer lege og stipendiat Kristian Laake for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. I hovedstudien ser Laake og kollegene på om tilskudd med omega-3 i to år kan redusere risikoen for tidlig død og ny hjerte- og karsykdom hos eldre som nylig har gjennomgått et akutt hjerteinfarkt. Studien pågår fortsatt, og hovedresultatene er derfor ikke klare. Men doktorgraden har allerede produsert flere spennende funn.

Omega-3 i blodet ikke knyttet til infarktstørrelse

Resultatene som er publisert hittil baserer seg på de 299 første pasientene som ble inkludert i studien. De var alle mellom 70 og 82 år, og hadde blitt behandlet for et akutt hjerteinfarkt mellom to og åtte uker før forskerne tok de første prøvene av fettsyrenivåer i blodet deres. Verken omega-3-fettsyrene EPA eller DHA, omega-6-fettsyrene linolsyre eller arakidonsyre, eller forholdet mellom omega-6- og omega-3-fettsyrer hang sammen med de høyest målte nivåene av hjerteinfarktmarkøren troponin-T ved innleggelse.

– Funnene våre tyder på at det ikke er sammenheng mellom nivåene av marine omega-3-fettsyrer i blodet og infarktstørrelsen i denne populasjonen. Pasientene i denne studien hadde imidlertid en relativt høy andel omega-3 i blodet i forhold til omega-6, og vi kan ikke utelukke at vi hadde fått andre resultater i en pasientgruppe med en annen omega-6/omega-3-profil, forklarte Laake da studien ble publisert i fjor. I et sammendrag av doktorgraden publisert på hjemmesidene til Universitetet i Oslo, skriver forskerne at lave nivåer av utvalgte omega-3 fettsyrer både var assosiert med flere tilfeller av hjerteflimmer og høye nivåer av en markør relatert til hjertesvikt.

I hovedprosjektet fordeles eldre hjerteinfarktpasienter til to grupper som enten får omega-3-tilskudd eller placebo i to år. Målet er å inkludere 1400 pasienter i studien, som først og fremst vil undersøke om tilskudd har betydning for total dødelighet, nytt hjerteinfarkt, hjerneslag eller behandling for å åpne trange blodårer i hjertet i løpet av toårsperioden.

– Selv om vi ikke fant noen effekt av omega-3 på infarktreduksjon, er fortsatt vår hypotese i hovedstudien at omega-3 har en gunstig effekt på hjertesykdom. Omega-3-fettsyrer har blant annet anti-inflammatoriske egenskaper som antas å være gunstige, men det er ikke sikkert at dette vil innvirke i en akutt infarktsetting, sier Laake.

(saken fortsetter)

LES MER: 

Omega-3-fettsyrer i blodet uten betydning for størrelsen på hjerteinfarkt

Ingen ekstraeffekt av omega-3 på fractalkine-nivåer

I en separat studie har Laake og kollegene ved Senter for klinisk hjerteforskning sett på om tilskudd av omega-3-fettsyrer påvirker nivåene av betennelsesmarkøren fractalkine i blodet til eldre menn med høy hjerte- og karrisiko, og om nivåene har betydning for hvem som rammes av hjerte- og karsykdom. Resultatene baserer seg på 563 deltakere fra Oslo-studien på 1970-tallet, som i 1997 deltok i en ny studie og ble tilfeldig fordelt til ei av fire grupper. Den ene gruppa fikk tilskudd av omega-3-fettsyrer i tre år, den andre fikk regelmessig kostholdsrådgivning i tråd med Middelhavsdietten, og den tredje gruppa fikk begge deler. Etter tre år hadde nivåene av fractalkine sunket i alle de tre gruppene, men det hadde de også gjort i kontrollgruppa som verken fikk omega-3-tilskudd eller kostholdsveiledning.

– Deltakerne ble inkludert i studien på bakgrunn av at de hadde høye nivåer av fettstoffer i blodet og høy risiko for hjerte- og karsykdom, og man kan spekulere i at den generelle reduksjonen i fractalkine-nivåer i oppfølgingsperioden ble forårsaket av endringer i livsstil og atferd i alle gruppene, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen.

Forskerne fant for øvrig heller ingen sammenheng mellom endring i nivåer av fractalkine og nivåene av de ulike omega-3-fettsyrene eller nivåene av triglyserider i blodet. De sirkulerende nivåene av fractalkine i blodet kunne heller ikke si noe om hvem som kom til å bli rammet av hjerte- og karsykdom eller dø i løpet av oppfølgingsperioden.

Leave a reply