Tidligere studier har vist at fødsel før termin kan forutsi økt risiko for hjerte- og karsykdom blant mødre, men ingen studier har tidligere undersøkt om dette også gjelder for de som føder i de tidligste ukene av terminen, altså uke 37 og 38 av svangerskapet.

Forskere fra Folkehelseinstituttet i Norge og Harvard i USA benyttet fødselsregisterdata om nærmere 700.000 norske kvinner som fødte barn mellom 1967 og 1998, og brukte Dødsårsaksregisteret til å se hvor mange av dem som hadde dødd av koronar hjertesykdom eller hjerneslag innen utgangen av 2009.

Det viste seg at kvinner som fødte spontant tidligere enn uke 39 hadde høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn de som fødte spontant mellom uke 39 og 41 av svangerskapet. Risikoen var spesielt høy blant kvinner som fødte før uke 37, men også 40 % forhøyet for de som fødte i uke 37 og 38. Å føde etter uke 41 var ikke forbundet med økt hjerte- og kardødelighet.

Videre viste studien at risikoen var enda mer forhøyet blant kvinner som fikk igangsatt fødselen før termin av medisinske grunner. Også kvinner som opplevde flere fødsler før termin hadde særlig høy risiko, og det samme gjaldt kvinner som kun fikk ett barn.

Leave a reply