Tre fjerdedeler av kvinnene som deltok i FATCOR-studien ved Universitetet i Bergen hadde forstørret venstre forkammer. Tre av ti menn hadde unormal struktur på venstre hjertekammer.

– Den subkliniske hjertesykdommen kan være en faktor som bidrar til at personer med fedme har høyere helserisiko enn andre, konkluderer doktorgradsstipendiat Hilde Halland og kollegene hennes ved Universitetet i Bergen.

FATCOR

FAT assosiated CardiOvasculaR dysfunction-studien (FATCOR) inkluderer 620 middelaldrende menn og kvinner med BMI høyere enn 27 kg/m2. FATCOR ble gjennomført på Haukeland universitetssykehus i Bergen mellom 2009 og 2017. Alle deltakerne var mellom 30 og 65 år gamle, og ingen av de som ble inkludert i studien hadde kjent hjerte- og karsykdom. 60 % av de inkluderte deltakerne var kvinner, og gjennomsnittsalderen var 48 år.

Forskerne hadde vellykkede hjerteultralydundersøkelser fra 581 av deltakerne i FATCOR, og det er analysene av disse ultralydbildene som ligger til grunn for den nye forskningsartikkelen fra studien. Artikkelen ble nylig publisert i tidsskriftet Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

Sykdomstilstandene

Samlet sett hadde 71 % av deltakerne sublinisk hjertesykdom ut fra kriteriene forskerne brukte. Forekomsten var høyere blant kvinner enn menn.

Forskerne definerte at pasientene hadde subklinisk hjertesykdom dersom venstre forkammer var utvidet og/eller dersom formen på venstre hjertekammer var unormal. Disse endringene er koblet til økt risiko for hjerte- og karsykdom, både hos personer med høyt blodtrykk og blant folk flest. Utvidet forkammer er blant annet koblet til markant økt risiko for å utvikle hjerteflimmer. Unormal form på venstre hjertekammer innebærer enten et forstørret og stivt hjertekammer og/eller en fortykket hjertekammervegg.

Forskjeller mellom kvinner og menn

To tredjedeler av deltakerne tilfredsstilte kriteriene for utvidet venstre forkammer. Dette gjaldt 74 % av kvinnene og 56 % av mennene. Nærmere analyser viste at kvinner hadde dobbelt så høy sannsynlighet som menn for å ha utvidet venstre forkammer.

En fjerdedel av deltakerne hadde subklinisk hjertesykdom i form av et venstre hjertekammer med unormal form. Denne tilstanden var mer vanlig blant menn enn kvinner, og ble påvist hos henholdsvis 30 % av mennene og 21 % av kvinnene som deltok.

Høyt pulstrykk innebærer at blodårene som frakter blod fra hjertet er stive. Studien viste en klar sammenheng mellom økt arteriestivhet og subklinisk hjertesykdom hos overvektige menn og kvinner. For øvrig var det få av de andre faktorene knyttet til overvekt og fedme som kunne kobles til endringene i hjertet hos deltakerne i FATCOR.

Spesielt kvinner med BMI høyere enn 27 kg/m2 hadde høy forekomst av subklinisk hjertesykdom.

Leave a reply