Gjennomsnittsalderen for å få hjerneslag i Norge er 75 år. Likevel får mer enn 1.000 nordmenn under 50 år hjerneslag hvert år. Ved hjelp av data fra de seks Tromsøundersøkelsene har forskere ved Universitetet i Tromsø nå studert forekomsten av nye tilfeller av iskemisk hjerneslag i Norge mellom 1977 og 2010.

Blant 36.575 deltakere i alderen 30 år og eldre ble det registrert 1.214 førstegangs iskemiske hjerneslag innen utgangen av 2010. Mellom 1995 og 2010 sank den totale forekomsten av førstegangs iskemisk hjerneslag med 24 %. Men nærmere analyser viste at en fallende forekomst ikke gjaldt alle aldersgrupper.

For kvinner mellom 30 og 49 år økte insidensen av iskemisk hjerneslag mellom 1980 og 2010, mens det også var en ikke-signifikant økning blant menn i denne alderskategorien. Risikoen var imidlertid redusert over tid blant middelaldrende kvinner (50–74 år) og menn (65–74 år), og holdt seg stabil for personer over 75 år mellom 1995 og 2010.

Videre viste det seg at risikoen for å dø hvis man ble rammet av iskemisk hjerneslag ikke var lavere i 2010 enn i 1995 for kvinner i alle aldersgrupper, mens det var en signifikant nedgang i 30-dagers letalitet for menn. En økende forekomst av iskemisk hjerneslag hos de yngste, i motsetning til en fallende trend hos middelaldrende og “unge eldre”, er vist i studier fra et fåtall andre vestlige land, men det er første gangen dette er vist i Norge.

Se video: Hvorfor får så mange unge hjerneslag?

Leave a reply