Fredag 14. juni disputerer Arild Hetland for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Pustemaske om natta bedrer hjertefunksjonen og øker den fysiske kapasiteten til pasienter med hjertesvikt og sentral søvnapné.
  2. Pasienter som benytter sovemaske kan leve lenger og unngå sykehusinnleggelser.
  3. Å slutte med pustemaske om natta kan gå ut over søvnkvalitet, livskvalitet og hukommelse.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Å bruke pustemaske om natta forbedret pumpekapasiteten til hjertet signifikant. ASV førte også til at pasientene klarte å gå signifikant lenger på seks minutter enn de gjorde tidligere. Pustehjelpa førte dessuten til at graden av hjertesvikt ble redusert i løpet av de tre månedene studien varte. 30 pasienter fullførte studien, og halvparten av dem hadde blitt tilfeldig trukket ut til å bruke pustemaske om natta. De som ikke brukte maske opplevde ingen av de gunstige endringene.

(2) Hjertesviktpasienter som benytter sovemaske mot sentral søvnapné kan leve lenger og unngå sykehusinnleggelser. Etter 18 måneder hadde kun to av 31 pasienter (6 %) i ASV-gruppa dødd, en signifikant lavere andel enn de 25 % som døde i kontrollgruppa. Det var også en lkar tendens til at de som ble behandlet med ASV hadde færre sykehusinnleggelser totalt sett og færre dager på sykehus enn deltakerne som ikke brukte pustemaske. Hetland og kollegene understreker at de lovende resultatene for pasienter med ASV må tolkes forsiktig, ettersom en større internasjonal studie nylig viste redusert overlevelse med ASV i ei lik pasientgruppe.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2017:

Kan pustemaske bedre overlevelsen ved hjertesvikt og søvnapné?

(3) Hos pasienter som sluttet å bruke sovemaske økte antall pustestopp og perioder med redusert pust hver time gjennom natta (apné-hypopne-indeksen) fra gjennomsnittlig 1,6 til 39,2. Pasientene rapporterte også om lavere livskvalitet, mer kortpust, dårligere konsentrasjonsevne og svekket hukommelse, sammenlignet med da de brukte maska. De 14 pasientene hadde alle benyttet ASV i noen få år da de ble bedt om å avslutte bruken i tre måneder. Hjertets pumpefunksjon, hjertefrekvensen og den fysiske kapasiteten til deltakerne endret seg ikke i løpet av de tre månedene uten ASV.

Leave a reply