Kolesterolsenkende statiner foreskrives de fleste pasienter som har hatt et hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI-infarkt). 6 % av alle som skrives ut fra sykehus etter et slikt infarkt får imidlertid ikke slike medisiner. En ny substudie av en stor internasjonal hjerteinfarktstudie har sett på hvordan det går med disse pasientene sammenlignet med pasienter som mottar statinbehandling.

Forskerne undersøkte 3.512 pasienter fra flere land, og fulgte dem opp på sykehuset i tillegg til 30 dager, ett år, to år og tre år etter at de ble skrevet ut. På alle disse tidspunktene hadde pasientene som ikke fikk statiner høyere risiko for å ha dødd, opplevd alvorlige hjerterelaterte episoder eller hatt kraftige blødninger.

Det kan være en rekke grunner til å utelate statiner i behandlinga etter hjerteinfarkt, blant annet overfølsomhet for medikamentene, leversykdom eller graviditet og amming. Studien viste også at det i utgangspunktet var flere forskjeller mellom de som mottok og de som ikke mottok statiner, blant annet hadde en høyere andel av de som ikke fikk statiner nedsatt nyrefunksjon, anemi, hjertesvikt og gjennomgått tidligere koronar-bypass, i tillegg til at de hadde lavere BMI og sjeldnere høyt kolesterol. Dette gjør at forskerne ikke kan si noe om fravær av statiner er en årsak til den økte dødeligheten blant STEMI-pasienter.

Da forskerne justerte analysene sine for en rekke av de konfunderende variablene, var det like fullt fortsatt mer enn doblet dødsrisiko forbundet med å ikke få statiner. Også risikoen for iskemiske episoder var høyere, og forskerne konkluderte med at fravær av statinbehandling er en uavhengig risikofaktor for ugunstig utfall for STEMI-pasienter.

UnikardPoster_A4

Leave a reply