Hjertet skades ytterligere når oksygentilførselen gjenopprettes etter et hjerteinfarkt ved hjelp av såkalt reperfusjonsbehandling. En relativt ny metode for å redusere slike skader på hjertet er iskemisk fjernprekondisjonering. Dette innebærer å stenge av blodtilførselen til for eksempel overarmen i flere perioder på fem minutter av gangen like før man innleder reperfusjonsbehandling etter hjerteinfarkt. Metoden kan også benyttes før en planlagt hjerteoperasjon.

Årsaken til at slik prekondisjonering fungerer er trolig at proteiner frisettes til blodet fra vevet i den prekondisjonerte armen, fraktes til hjertet og aktiverer mekanismer som gjør at flere hjerteceller overlever infarktet. Flere forskningsgrupper har gjort forsøk på å identifisere proteiner som kan spille en rolle for beskyttelsen av hjertet, men resultatene samsvarer dårlig med hverandre. Ved hjelp av den topp moderne kjernefasiliteten PROBE ved Universitetet i Bergen har nå forskere analysert endringene i proteinnivåene hos seks friske, mannlige forsøkspersoner som gjennomgikk iskemisk fjernprekondisjonering.

Kun fire av de over 400 proteinene som ble identifisert og analysert hadde endret nivå signifikant fra første til siste test. Ingen av disse proteinene hadde endret nivå med mer enn 10 %, og forskerne forklarer derfor endringene med variasjoner i analysene. Dermed gav denne studien ingen nye svar på hvilke proteiner som kan være ansvarlige for effekten av fjernprekondisjonering hos mennesker. Mer kunnskap om emnet vil kunne bidra til å utvikle nye medikamenter til bruk i behandlingen av hjerte- og karsykdom, og forskerne tar til orde for nye og enda mer sensitive analysemetoder i framtida.

Leave a reply