Pacemaker brukes i behandlingen av en rekke hjertesykdommer og ledningsforstyrrelser i hjertet, og etter at pacemakeren er implantert følges pasientene opp på sykehuset flere ganger i året. Automatisk fjernmonitorering kan imidlertid både sørge for at hjerterelaterte hendelser hos pasientene oppdages tidligere og minke arbeidsmengden til sykehusene.

Ved hjelp av en monitor som kobles til telefonlinja hjemme kan pasientene sende informasjon fra pacemakeren direkte til sykehuset om blant annet rytmeforstyrrelser og batterikapasitet. En PhD-stipendiat ved Nordlandssykehuset i Bodø og universitetet i Tromsø har nå undersøkt forskjellene etter ett år mellom spanske pasienter som enten ble fulgt opp på sykehuset eller brukte fjernovervåkningssystemet.

52 av deltakerne valgte oppfølging på sykehuset, mens de 30 øvrige valgte fjernmonitorering. Begge gruppene rapportere bedre livskvalitet og funksjonell kapasitet ett år senere, uten signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Flesteparten av pasientene hadde opplevd minst én hjerterelatert hendelse i løpet av oppfølgingsperioden, og antall hendelser per person var høyere i fjernovervåkningsgruppa. Dette skyldes sannsynligvis at det er lettere å oppdage hendelser når informasjon fra pacemakeren sendes mer regelmessig til sykehuset. I tillegg var antall sykehusbesøk redusert med 41 % i løpet av året blant pasientene som ble overvåket hjemmefra. Forskerne kunne konkludere med at fjernmonitorering av pacemaker-pasienter er trygt og effektivt og kan redusere belastningen på sykehusene.

Leave a reply