– Etter at vi hadde tatt hensyn til alder hadde både kvinner og menn som spiste fisk minst én gang i uka 17–19 % lavere risiko for å ha metabolsk syndrom enn de som spiste fisk sjeldnere, forteller Christine Tørris, som er førsteforfatter bak den nye studien som nylig er publisert i BMJ Public Health.

Resultatene stod seg i analyser der forskerne justert videre for forskjeller i blant annet fysisk aktivitet og inntak av tran mellom de som spiste mye og lite fisk.

– Sammenhengen kunne forklares av inntak av mager fisk, og vi så ingen sammenheng mellom høyere inntak av feit fisk og redusert sannsynlighet for metabolsk syndrom, sier Tørris.

Bedre fettstoffprofil og lavere blodtrykk

Den sjette Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 2007 og 2008, og det er blant 12 981 tromsøværinger som deltok i denne befolkningsundersøkelsen forskerne har gjort de nye funnene. Nesten 23 % av deltakerne hadde metabolsk syndrom, som karakteriseres av høyt midjemålhøyt blodtrykkhøyt blodsukker og ugunstig fettstoffprofil i blodet. Over ni av ti oppgav at de spiste fisk minst en gang i uka, og det var vanligere å spise mager fisk enn feit fisk. Og heller ikke inntak av feit fisk var helt uten koblinger til god hjertehelse.

– De som spiste mest fisk hadde også gunstigere verdier når det gjaldt noen av enkeltkomponentene for metabolsk syndrom. Jo mer fisk – både mager og feit – jo høyere var nivåene av det gode HDL-kolesterolet i blodet, mens nivåene av triglyserider var lavere. I aldersjusterte analyser var mager fisk forbundet med lavere diastolisk blodtrykk for menn, sier Tørris

Forskerne understreker at en tverrsnittstudie som denne ikke kan si om et høyere fiskeinntak fører til redusert risiko for metabolsk syndrom, eller om det er andre faktorer forklarer sammenhengen.

Christine Tørris er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og gjennomfører en doktorgrad ved Universitetet i Oslo om metabolsk syndrom og inntak av fisk. I en av de andre studiene i doktorgraden har hun brukt data fra Tromsø 4, som ble gjennomført i 1994 og 1995, og også den viser en viss sammenheng mellom inntak fisk og redusert sannsynlighet for metabolsk syndrom.

LES OGSÅ:

Eldre som spiser fisk har sjeldnere metabolsk syndrom

Mager sjømat kan redusere hjerte- og karrisiko

Fisk + omega-3-tilskudd = mindre venøs blodpropp

 

Leave a reply