Mandag 4. juni disputerer Amanda Rundblad for sin doktorgrad ved Oslo Metropolitan University.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Fiskeolje av høy kvalitet gav større effekt på det dårlige kolesterolet enn oksidert fiskeolje.
  2. Både krillolje og inntak av fisk kan pårvirke hjerte- og karrisiko på en gunstig måte.
  3. Krillolje påvirker genuttrykk som regulerer nedbryting av blodsukker og kolesterol.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Høykvalitets fiskeolje og oksidert fiskeolje hadde ulik påvirkning på partikkelstørrelsen av skadelige kolesterolholdige lipoproteiner i blodet, og den beste oljen hadde den gunstigste effekten. 54 deltakere ble tilfeldig fordelt til å enten få kapsler med fiskeolje av høy kvalitet, oksidert fiskeolje med tilsvarende menge omega-3-fettsyrer, eller solsikkeolje. Deltakerne, som ikke visste hva slags kapsler de selv fikk, tok tilskudd i sju uker før forskerne sjekket kolesterolprofilen i blodet deres på nytt.

Det viste seg at fiskeolje av høy kvalitet senket nivåene av de såkalte intermediate-density lipoprotein-partiklene (IDL-kolesterol) mer enn den oksiderte fiskeoljen og solsikkeoljen. Også nivåene av små, middels store og store partikler av det skadelige LDL-kolesterolet ble redusert mest med den beste oljen. I tillegg ble konsentrasjonen av fettstoffer, totalt kolesterol, fosfolipider, kolesterolestere og fritt kolesterol i disse lipoprotein-subgruppene redusert mest med olje av høy kvalitet.

(2) Tilskudd med krillolje senket blodsukkeret til friske forsøkspersoner, mens det å spise fisk i tråd med anbefalingene til Helsedirektoratet økte nivåene av D-vitamin i blodet. Dermed ser både krillolje og vanlig fisk ut til å ha gunstige helseeffekter. Imidlertid påvirket verken fisk eller krillolje nivåene av triglyserider i blodet sammenlignet med solsikkeolje, mens nivåene av små VLDL-kolesterolpartikler økte som følge av å innta krillolje. 36 personer deltok i studien, og fikk enten fisk, tilskudd med krillolje eller solsikkeolje i åtte uker.

(3) Den tredje studien i doktorgraden fant flere forskjeller i hvordan henholdsvis krillolje, fisk og solsikkeolje påvirker uttrykket for en lang rekke gener. Krillolje regulerte ned genuttrykket for 13 gener, som for det meste var involvert i glukose- og kolesterolmetabolismen. Fisk påvirket færre gener, mens solsikkeolje nedregulerte uttrykket av flere gener knyttet til inflammasjon.

Leave a reply