En rekke studier har vist at et kosthold med mye omega-3 er forbundet med redusert risiko for mange hjerte- og karsykdommer. Omega-3-fettsyrer finnes i fisk, men også tilskudd i form av tran eller fiskeolje kan være gunstig.

Blodpropp i årene som frakter blod tilbake til hjertet kalles dyp venetrombose. Dersom denne blodproppen løsner og fraktes med blodet, kan den sette seg fast og blokkere ei blodåre i lungene, noe som kalles lungeembolisme. Fellesbetegnelsen for dyp venetrombose og lungeembolisme er venøs tromboembolisme, og rammer omtrent 10.000 nordmenn hvert år. I motsetning til mange andre hjerte- og karsykdommer er sammenhengen mellom inntak av omega-3 og slik blodpropp fortsatt uklar. Nå har forskere i Tromsø undersøkt dette blant mer enn 23.000 personer som deltok i den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994 og 1995.

Redusert risiko med høyt fiskeinntak

Deltakerne ble spurt om hvor mye fet og hvor mye mager fisk de spiste hver uke. Forskerne slo sammen disse to kategoriene i etterkant, og endte opp med fire grupper som spiste enten 0, 1, 2 eller mer enn 3 fiskemåltider i uka. I tillegg ble det registrert om deltakerne hadde tatt omega-3-tilskudd på daglig basis i minimum én måned det siste året. Slik selvrapportering kan være forbundet med en del svakheter, så for å bekrefte at fiskeinntaket stemte analyserte forskerne nivåene av ulike omega-3-fettsyrer i blodet til ca. 1.500 av deltakerne. Disse nivåene samsvarte godt med det rapporterte inntaket for både fisk og omega-3-tilskudd.

Det viste seg videre at det var en del forskjeller mellom personer som spiste mye og lite fisk. De som spiste mye fisk var eldre, hadde høyere nivåer av det gunstige HDL-kolesterolet og lavere nivåer av triglyserider. Dessuten viste det seg at personer med høyere utdanning spiste mindre fisk enn personer som maksimalt hadde fullført videregående, mens personer som trente spiste mer fisk enn personer som ikke trente. Det var også personene som spiste mest fisk som oftest tok tilskudd av omega-3-fettsyrer.

Deretter fulgte forskerne deltakerne i nesten 16 år. Innen oppfølgingsperioden var over hadde 536 personer opplevd venøs blodpropp. Forskerne så klare trender til at økt inntak av fisk hang sammen med redusert risiko for slik blodpropp, men sammenhengene var akkurat ikke statistisk signifikante. For eksempel hadde de som oppgav mer enn tre fiskemåltider hver uke ikke-signifikant 22 % redusert risiko for å utvikle venøs trombose sammenlignet med de som bare spiste fisk én gang i uka.

Best med en kombinasjon av fisk og tilskudd

Først da omega-3-tilskudd ble tatt med i beregningene fikk forskerne signifikante resultater. Det viste seg at personer som spiste fisk mer enn tre ganger hver uke og i tillegg tok tilskudd av omega-3 hadde nesten halvert risiko for venøs blodpropp sammenlignet med personer som spiste fisk én gang i uka og ikke tok tilskudd. Resultatene stod seg da forskerne justerte for andre risikovariabler. Dette tyder på at det kan være fordeler forbundet med å ta tilskudd av omega-3 selv for personer som har et høyt inntak av fisk.

Selv om ikke disse resultatene var signifikante, var det også tendenser til at omega-3-tilskudd hang sammen med redusert risiko for blodpropp innenfor hver av de fire kategoriene av fiskespisere. Dette indikerer ifølge forskerne at omega-3-tilskudd i seg selv kan beskytte mot venøs trombose på samme måte eller kanskje til og med i større grad enn inntak av fisk.

Hvorfor beskytter omega-3-fettsyrer?

En observasjonsstudie som denne kan ikke si noe om årsakssammenhenger, og dermed vet ikke forskerne om det er inntaket av omega-3 i seg selv som virker beskyttende mot venøs blodpropp. Forskerne vet heller ikke om deltakerne endret fiskeinntaket sitt eller andre variabler som kan påvirke blodpropprisikoen i løpet av perioden mellom 1994 og 2010.

Det finnes imidlertid randomiserte, kontrollerte studier som viser at omega-3-fettsyrer har egenskaper som kan hindre blodpropp. Blodplater som klumper seg spiller sannsynligvis en rolle når slike blodpropper oppstår, og studier har vist at omega-3 kan hindre både at blodplater produserer trombosefremmende stoffer. Et protein som kalles vevsfaktor/tromboplastin setter i gang en kjede av reaksjoner som fører til koagulasjon, og omega-3-fettsyrer har vist seg å kunne nedregulere uttrykket av slik vevsfaktor. I tillegg har man sett at omega-3 reduserer nivåene av diverse koagulasjonsfaktorer og molekyler som fester seg til åreveggen.

Leave a reply