Finner raskt riktig årsak ved to av tre hjertestans på sykehuset

Mens hjerte-lunge-redning pågikk klarte akutt-teamet av leger og sykepleiere å bestemme riktig årsak til 66 % av tilfellene av hjertestans på St. Olavs hospital.