Mellom 2009 og august 2013 inkluderte forskerne 302 episoder med hjertestans som skjedde på St. Olavs hospital i Trondheim. De ønsket å undersøke årsakene til hjertestans ved sykehuset, og om disse årsakene ble oppdaget raskt. Ved hjertestans er gjenopplivning hovedprioritet, men samtidig kan de som overlever få rask og riktig behandling når årsaken blir funnet på et tidlig tidspunkt. Det viste seg at akutt-teamet som blir tilkalt ved hjertestans på sykehuset klarte å finne riktig årsak i tre fjerdedeler av episodene hvor årsaken senere ble definert på en pålitelig måte, noe som tilsvarte to tredeler av det totale antallet tilfeller av hjertestans i studien.

I de 258 (85 %) tilfellene hvor forskerne fant en pålitelig årsak til hjertestansen i etterkant av hendelsen var hjerteinfarkt den aller vanligste årsaken. Hjerterelaterte årsaker stod for totalt for 60 % av hjertestanstilfellene, mens henholdsvis 20 % og 8 % skyldes generell oksygenmangel (hypoksi) og lavt blodvolum.

Studien viste også at 71 av pasientene i studien overlevde hjertestansen og senere kunne skrives ut av sykehuset. Denne overlevelsesraten på 25 % regnes som høy, og for hjertestans forårsaket av hypoksi eller hjerterelaterte årsaker var den enda noe høyere. Forskerne fant også at hjerte-lunge-redning ble iverksatt i gjennomsnitt ett minutt etter at hjertestansen fant sted, noe som er relativt raskt sammenlignet med andre studier.

Leave a reply