I dag disputerer Lars Christian Naterstad Lervik for sin doktorgrad ved NTNU. Han har vist at en ny metode å analysere hjerteultralydbilder både er gjennomførbar og klinisk nyttig.

Fant arr etter infarkt

Strain rate er et følsomt ultralydmål på pumpefunksjonen til hjertet, inkludert funksjonen til ulike segmenter av hjertet. Det er vanlig å benytte vevs-Doppler-teknologi til å gjøre disse målingene, men denne metoden er utsatt for støy på bildene. På et anatomisk Doppler-spektrum presenteres ultralydbilder fra vevs-Doppler tatt med ultrahøy hastighet, og slik kan man i etterkant gå inn og se på spesifikke deler og regioner av hjertet og hjerteveggen uten at analysene forstyrres av støy. I en artikkel fra 2013 beskriver Lervik og kollegene den nye metoden og hvordan den er testet ut med høy nøyaktighet på 10 friske frivillige.

Nylig publiserte Lervik og medarbeidere også en studie hvor for første gang et slikt anatomisk Doppler-spektrum er sammenlignet med standard vevs-Doppler i en klinisk setting, nærmere bestemt på 20 pasienter med hjerteinfarkt og ti friske frivillige. Strain rate målt med den nye metoden var langt bedre egnet til å estimere størrelsen på arrdannelsen og egenskaper ved arret etter hjerteinfarkt, og gav også flere andre fordeler sammenlignet med vevs-Doppler.

Leave a reply