Den vanligste årsaken til hjertesvikt hos menn er koronarsykdom, mens hos kvinner er ubehandlet eller dårlig behandlet høyt blodtrykk hovedårsaken. Kvinner får også oftere hjertesvikt tross normal pumpekraft i hjertet. En bedre forståelse av disse kjønnsforskjellene er viktig for fremtidig behandling og forebygging av hjertesvikt hos kvinner. Dette er fokus for Female Heart-prosjektet som støttes av Norges Forskningsråd. I dette videoinnlegget møter vi lederen for Female Heart-prosjektet, professor Eva Gerdts ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen.

Her kan du lese mer om Female Heart projektet. Brosjyren er utviklet av Research Media