Sykelig overvektige pasienter har høy risiko for å utvikle insulinresistens og hjerte- og karsykdom. En viktig faktor i utviklingen av sykdommene er lavgradig systemisk betennelse. Forskere i Bodø og Tromsø har nå undersøkt hvordan fedmekirurgi påvirker markører for slik betennelse, koagulasjon og blodsukkerkontroll.

Forskerne fulgte 97 pasienter med ekstrem fedme (BMI over 40) i ett år etter fedmeoperasjon, og sammenlignet med 17 slanke kontrollpersoner. Før operasjonen hadde fedmegruppa signifikant høyere nivåer av komplementkomponentene 3 og 4 – proteiner som spiller en rolle for immunsystemet og utviklingen av systemisk betennelse. I løpet av året sank disse nivåene markant, og etter et år var det ingen forskjell på nivåene i de to gruppene. Det samme ble observert for flere betennelsesmarkører, blant annet høysensitivt C-reaktivt protein, TNFα, og interleukin-6 og -13.

Også markører for blodkoagulering og blodsukkermetabolisme hadde endret seg til normale nivåer hos pasientene som gjennomgikk fedmekirurgi, og forskerne så en signifikant sammenheng mellom reduksjonen i vekt og reduksjonen i markører for betennelse, koagulasjon og glukosemetabolisme. Forskerne kunne konkludere med at fedmekirurgi i tillegg til å redusere vekta effektivt normaliserte nivåene av en rekke risikofaktorer som forbindes med diabetes og hjerte- og karsykdom.

Leave a reply