Stivheten i hovedpulsåren (aorta) er et mål på risikoen for hjerte- og karsykdom, og blir påvirket over lengre tid av risikofaktorer som kolesterolprofil, blodsukker og blodtrykk. Denne stivheten undersøkes best ved å måle hvor raskt pulsbølgen brer seg nedover aorta. Tidligere studier har vist at stivheten kan reduseres som følge av vektnedgang etter livsstilsendringer som sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet, og også som følge av vektnedgang etter fedmeoperasjon. Nå ønsket forskere ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg å undersøke effekten på aortastivheten etter en slankeoperasjon sammenlignet med en intensiv livsstilsintervensjon blant morbid overvektige mennesker.

Forskerne fulgte 159 pasienter ved senteret i 59 uker. 77 av dem hadde et intensivt program som innebar opplæring om kosthold og fysisk aktivitet i tillegg til kostholdsplan og regelmessig trening, mens 82 gjennomgikk gastric bypass*. Gjennomsnittlig BMI i de to gruppene var henholdsvis 42,0 og 45,7.

59 uker etter de første målingene hadde ingen av gruppene redusert stivheten i aorta signifikant. Kun slankeoperasjonsgruppa hadde redusert blodtrykket signifikant, og de hadde også forbedret kolesterolprofilen og redusert BMI, midjemål, blodsukker og insulinresistens mer enn livsstilsgruppa.

Studien indikerer at vektnedgang etter fedmekirurgi eller livsstilsendringer ikke påvirker aortastivheten hos sykelig overvektige personer. Resultatene skiller seg dermed fra tidligere studier på både normalvektige og personer med fedme. Forskerne tror muligens forklaringen kan ligge i at det var sykelig overvektige med fedmerelaterte følgesykdommer som deltok i denne studien, og at det kan tenkes at det krever flere år for å redusere aortastivheten i denne gruppa pasienter.

Leave a reply