Nivåene av hjerteskademarkøren høysensitiv troponin I i blodet var redusert til samme nivå som hos normalvektige 12 måneder etter en gastric bypass-operasjon. Hos sykelig overvektige som valgte intensiv livsstilsbehandling framfor kirurgi var nivåene ikke tilsvarende redusert etter ett års behandling, viser en ny studie gjennomført av forskere ved Akershus universitetssykehus og Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Studien baserer seg på blodprøver av 136 deltakere fra MOBIL-studien, som sammenlignet effekten av gastric bypass med effekten av intensiv livsstilsrådgivning for pasienter med sykelig overvekt. Begge gruppene gikk ned i vekt og senket blodtrykk, blodsukker og blodfett i løpet av 12 måneder, men endringene var generelt sett større i operasjonsgruppa enn i livsstilsgruppa. Den nye studien viser at denne mer uttalte effekten av en fedmeoperasjon også gjelder for subkliniske skader på hjertet, og også etter justering for faktorer som potensielt kunne ha påvirket resultatet var reduksjonen av høysensitivt troponin I størst i operasjonsgruppa. Videre tyder resultatene på at spesielt endringer i kroppsvekt og triglyserider i blodet var av avgjørende betydning for endringene i høysensitivt troponin I.

Troponin I-nivåene i begge de to fedmegruppene var høyere enn hos 30 normalvektige kontrollpersoner før intervensjonsperioden, men etter tolv måneder var altså ikke denne forskjellen lenger statistisk signifikant mellom operasjonsgruppa og kontrollgruppa. Forskerne understeker at pasientene hadde troponin I-nivåer innenfor det som anses som normalområdet også før operasjonen, og at det trengs nye studer for å se på om de reduserte nivåene har betydning for framtidig hjerte- og karrisiko i denne gruppa pasienter.

Leave a reply