Roux-en-Y gastric bypass er en mye brukt og svært effektiv teknikk ved fedmekirurgi. Metoden innebærer at magesekken deles i to, hvor den øvre delen ikke er stort større enn en tommelfinger. Deretter kobles et segment av tynntarmen til den øverste delen. For personer med en BMI høyere enn 50 kan imidlertid gastric bypass være suboptimalt fordi mange går opp i vekt igjen etter en stund. Duodenal omkobling (switch) kan være en alternativ teknikk for disse personene. Denne metoden innebærer at om lag 70 % av magesekken fjernes. I tillegg blir tynntarmen omorganisert i to løp, der det ene løpet frakter mat fra den resterende magesekken og det andre transporterer galle fra leveren.

Forskere ved Oslo universitetssykehus har tidligere sammenlignet effekten av fedmeoperasjonene etter to år for pasienter med en BMI mellom 50 og 60 som ble tilfeldig trukket til en av de to operasjonsmetodene. For en person på 160 cm tilsvarer dette en kroppsvekt på mellom 128 og 153 kilo, mens det for en 180 cm høy person tilsvarer 162–194 kilo. Nå har forskerne fulgt opp 55 av pasientene igjen tre år senere, og blant annet sett på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i de to gruppene.

Vektreduksjonen etter fem år hadde vært størst i gruppa som fikk duodenal omkobling. Langtidsblodsukker, fastende blodsukker og triglyseridnivåer ble også redusert mest i denne pasientgruppa. Videre var totalkolesterol og LDL-kolesterol signifikant redusert bare i gruppa som gjennomgikk duodenal omkobling. Det gode HDL-kolesterolet økte i begge gruppene, men mest etter gastric bypass. Systolisk blodtrykk var signifikant redusert i begge gruppene, mens diastolisk blodtrykk kun var redusert etter duodenal omkobling.

Les også: Reduserte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom etter fedmeoperasjon

Selv om vektreduksjonen var størst og risikofaktorene for hjerte- og karsykdom viste tegn til reduksjon først og fremst etter duodenal omkobling, medførte operasjonen også flere ulemper sammenlignet med gastric bypass. Dette gjaldt både mangel på viktige vitaminer og mineraler, samt reflukssymptomer og diaré. Dermed anbefaler forskerne at operasjonsteknikken fortsatt blir benyttet med forsiktighet og etter nøye vurderinger.

Leave a reply