Oppdaget fedme hos mange uten høy BMI

Blant 900 tilfeldig utvalgte nordmenn hadde 12,7 % en kroppsmasseindeks (BMI) som tilsvarte fedme. Mer enn dobbelt så mange ble klassifisert med fedme da forskerne benyttet midjemål og fettprosent istedenfor BMI.