I dag disputerer Silvana Bucher Sandbakk for sin doktorgrad ved NTNU og Cardiac Exercise Research Group. Studiene hennes ser blant annet på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos menn og kvinner i 70-årene, og understreker hvor viktig det er for eldre å ha god kondisjon dersom de ønsker lavest mulig risiko.

Seksdoblet risiko

I Generasjon 100-studien har Sandbakk og kollegene ved CERG målt det maksimale oksygenopptaket til 1537 menn og kvinner fra Trondheim født mellom 1936 og 1942. Dermed utgjør resultatene det klart største datamaterialet som kan si noe om forventet fysisk kapasitet blant eldre kvinner og menn. Blant annet viste studien at kvinner og menn med hjerte- og karsykdom hadde henholdsvis 14 % og 19 % lavere fysisk kapasitet enn de som var friske.

(saken fortsetter)

LES MER OM STUDIEN:

Eldre med hjerte- og karsykdom har dårligere kondis (uke 23)

Deltakere med både lavt oksygenopptak og ugunstig kroppssammensetning hadde ekstra høy risiko for hjerte- og karsykdom. Sannsynligheten for å ha opphopning av flere risikofaktorer var seks ganger så høy blant de som hadde dårlig kondisjon og en BMI tilsvarende overvekt eller fedme, sammenlignet med hos slankere eldre med bedre kondis. Også menn og kvinner med dårlig fysisk form og høy fettprosent eller fedme basert på grenseverdiene for høyt midjemål hadde femdoblet sannsynlighet for å ha høy hjerte- og karrisiko. Sammenhengene kunne ikke forklares av at eldre med dårlig kondisjon og fedme røyket mer eller drakk mer alkohol, ettersom forskerne justerte analysene for disse faktorene.

Det fysiske aktivitetsnivået deltakerne selv oppgav påvirket heller ikke analysene: Også blant eldre med dårlig fysisk form og fedme som selv rapporterte å trene i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger var den økte hjerte- og karrisikoen like omfattende. Det å være slank oppveiet dessuten ikke alle de negative konsekvensene av dårlig kondisjon, og spreke eldre med fedme hadde heller ikke like lav risiko som spreke eldre uten fedme.

(saken fortsetter)

LES MER OM STUDIEN (punkt 2):

Alternativ medisin vanligere blant personer med høy hjerte- og karrisiko (uke 25)

God kondisjon kan beskytte stillesittere

En annen av artiklene i doktorgraden tyder på at det å ha et høyt oksygenopptak i forhold til andre eldre kan veie opp for de negative konsekvensene stillesitting har for hjerte- og karhelsa. Også i denne studien ble eldre med høy hjerte- og karrisiko identifisert ut fra at de hadde minst tre av risikofaktorene som definerer metabolsk syndrom, altså høyt blodtrykkhøyt blodsukkerhøyt midjemål, høye triglyseridnivåer i blodet og lave nivåer av HDL-kolesterol. Antall timer med stillesitting ble registrert ved hjelp av aktivitetsmålere, mens oksygenopptaket ble målt med en utmattende test på tredemølle.

Både dårlig kondisjon og mye stillesitting hver for seg var koblet til økt sannsynlighet for opphopning av risikofaktorer hos både kvinner og menn. De som hadde god kondis, men satt mye stille, hadde likevel ikke større opphopning av risikofaktorer enn de som både hadde god kondis og satt lite stille. Det gjaldt selv blant deltakerne som ikke oppfylte helsemyndighetenes aktivitetsanbefalinger.

LES MER OM STUDIEN: 

Eldre med god kondisjon kan sitte mye uten å ha økt hjerte- og karrisiko

Leave a reply