Åreforkalkning er et resultat av livsstilsfaktorer, betennelse og genetikk, og plakk i halspulsårer er en forløper for iskemisk hjerneslag. Forskere i Bergen har nå undersøkt hvordan en rekke faktorer henger sammen med tykkelsen på de to innerste lagene av veggen i halspulsårene (intima-media-tykkelsen) hos personer som hadde overlevd hjerneslag og levd videre i gjennomsnittlig 12 år. Til sammen 232 pasienter som fikk iskemisk hjerneslag før de fylte 50 år ble inkludert i studien. Både etter gjennomsnittlig seks og 12 år tok forskerne blodprøver av de deltakerne som var tilgjengelige, og på det siste tidspunktet ble også intima-media-tykkelsen målt.

Forskerne målte blant annet nivåene av Fc-gamma-reseptorer (FcγR), overflatereseptorer som finnes i ulike varianter og bidrar i immunsystemet vårt. Det viste seg at IIIB-varianten var signifikant forbundet med intima-media-tykkelsen av halspulsårene til pasientene; deltakere som uttrykte NaII/NaII-genotypen av denne varianten hadde økt risiko for intima-media-tykkelse større enn 1 millimeter, også når analysene ble kontrollert for andre faktorer som spilte inn.

Andre kjente risikofaktorer for økt intima-media-tykkelse blant unge slagpasienter er for eksempel høyt langtidsblodsukker og høyt systolisk blodtrykk, i tillegg til det å være mann. Denne studien indikerer at også FcγRIIIB-NaII/NaII kan bidra til økt åreforkalkning av halspulsårer i denne gruppa, men funn fra større studier som tas på selve tidspunktet når pasienter inkluderes i studien bør bekrefte disse resultatene.

Leave a reply