Fast food består av mye sukker og fett, og etter et slikt måltid øker sukker- og fettinnholdet (glukose- og triglyseridnivåene) i blodet. Tidligere studier har vist at blodårefunksjonen er svekket i perioden rett etter at man har spist usunn mat, men hvordan hjertet reagerer er mindre studert. Nå indikerer en studie fra Cardiac Exercise Research Group ved NTNU at ett enkelt måltid med fast food stresser hjertet, og at den negative effekten er større for pasienter med type 2-diabetes enn for friske.

– Både de friske og deltakerne med diabetes opplevde endringer i den diastoliske hjertefunksjonen innen en halv time etter at de hadde spist. Endringene innebar blant annet at hjertet jobbet hardere for å fylle seg med blod i avslapningsfasen. Mens denne effekten var reversert etter fire timer hos de friske deltakerne, varte den lenger for diabetikerne, forklarer studiens førsteforfatter Siri Marte Hollekim-Strand.

Ti personer med type 2-diabetes og ti friske personer som var like gamle og hadde tilsvarende BMI som diabetikerne deltok i studien. Alle 20 spiste en hel mozzarella-pizza fra Dr. Oetker ved tre ulike anledninger: 16–18 timer etter at de hadde gjennomført enten ei treningsøkt med intensive 4×4-intervaller, ei treningsøkt med moderat intensitet eller ingen trening. Forskerne målte hjertefunksjonen til deltakerne med ultralyd både før treningsøkta og før måltidet, og deretter igjen etter 30 minutter, to timer og fire timer.

– Pumpearbeidet til hjertet økte også etter inntak av fast food, men her var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Om man hadde trent eller ikke hadde ingen innvirkning på resultatene, og det hadde heller ikke treningsintensiteten, sier Hollekim-Strand.

Forskerne observerte også en midlertidig reduksjon i det systoliske blodtrykket to timer etter pizzamåltidet hos diabetes-pasientene, men ikke hos de friske deltakerne. Et plutselig fall i blodtrykket etter at man har spist er vanlig ved diabetes, og reduksjonen som ble sett i studien kan være et tidlig tegn på slik postprandial hypotensjon. I motsetning til hos de friske var dessuten hvilepulsen til diabetikerne fortsatt økt fire timer etter måltidet. Blodsukkeret økte i begge gruppene, men brukte lenger tid på å synke igjen hos deltakerne med diabetes. Triglyseridnivåene endret seg ikke forskjellig i de to gruppene, men var i utgangspunktet noe høyere hos diabetikerne. Kolesterolnivåene og nivåene av betennelsesmarkøren CRP endret seg ikke i noen av gruppene som følge av måltidet.

– Studien indikerer at fast food har større påvirkning på den diastoliske hjertefunksjonen dersom man har type 2-diabetes, sier Hollekim-Strand. Hun og forskerkollegene spekulerer i at dette kan være et tidlig tegn på diastolisk dysfunksjon, som er en vanlig tilstand ved diabetes. De understreker at det er behov for flere studier som ser på den akutte effekten mat har på hjertefunksjonen ved type 2-diabetes, og hvordan trening eventuelt kan påvirke denne responsen.

LES OGSÅ: Siri Marte Hollekim-Strand disputerer i dag for sin doktorgrad om trening og kosthold ved type 2-diabetes. Hjertebloggen har tidligere omtalt de to andre studiene i doktorgraden.

Ny treningsstudie: Kjells framgang forbløffet legen

Trening normaliserte tilbakevridning av hjertet ved diabetes type 2

Leave a reply