En genomvid assosiasjonsstudie undersøker en lang rekke vanlige genvarianter hos mange personer for å se om noen av genene kan kobles til en egenskap, for eksempel en sykdom. Mange slike studier har identifisert genvarianter som forbindes med koronar hjertesykdom, men så langt forklarer bare de identifiserte variantene en liten del av arveligheten av slik sykdom. En av årsakene er trolig at det finnes svært mange genvarianter som hver enkelt bidrar med en liten andel økt risiko, og hvor en signifikant assosiasjon kun kan oppdages gjennom genomvide assosiasjonsstudier med svært mange deltakere.

Mange sykdommer og tilstander har felles risikogener. For eksempel kan genvarianter som henger sammen med koronarsykdom også henge sammen med nivåene av fettstoffer i blodet, diabetes, BMI, blodtrykk og betennelsesmarkøren CRP. Ved å se på sammenhengen mellom en genvariant og koronarsykdom som en funksjon av sammenhengen mellom genvarianten og de ulike risikofaktorene oppdaget forskerne 67 nye genvarianter forbundet med koronarsykdom, og 53 genområder som hadde signifikante effekter på både koronarsykdom og minst en av de sju risikofaktorene de undersøkte.

Funnene fra studien indikerer at koronarsykdom og risikofaktorene for hjerte- og karsykdom i betydelig grad forårsakes av de samme genene, og kan bidra til større forståelse av de genetiske mekanismene som bidrar til økt risiko for å utvikle koronar hjertesykdom.

Leave a reply