Under operasjoner må væske tilføres kontinuerlig i små doser for å kontrollere blodsirkulasjonen og slagvolumet. Et kateter som kontinuerlig kontrollerer hjertets minuttvolum (mengden blod som pumpes ut i kroppen hvert minutt) kan benyttes under en operasjon, men metoden er invasiv i tillegg til at utstyret er tungvint å bruke. Derfor har det blitt utviklet enklere metoder, og forskere i Oslo har nå sammenlignet endringene i minuttvolumet målt med to slike alternative metoder.

Transøsofageal Doppler er en av metodene forskerne benyttet, og innebærer å føre en liten ultralydsonde ned i spiserøret til pasientene under operasjonen. Det finnes også en rekke systemer for såkalt pulskonturanalyse, og i denne studien benyttet forskerne Vigileo-systemet, som kalkulerer slagvolumet ut fra algoritmer basert på blant annet blodtrykket i arteriene. De 30 pasientene i studien hadde aortastenose og skulle få operert inn ny hjerteklaff. Forskerne registrerte data fra Doppler og Vigileo-monitoren i ettminuttersintervaller både før og etter at væske ble sprøytet inn i forkant av operasjonen.

De to målingene gav nokså forskjellige absolutte verdier av slagvolumet, men det var god korrelasjon mellom endringen i verdiene for de to metodene. Begge metodene virket tilstrekkelig presise til å registrere kritiske endringer i slagvolumet hos pasienter med aortastenose. Ettersom de ikke ble evaluert opp mot gulstandardmetoden, kan imidlertid ikke forskerne helt utelukke at det gode samsvaret mellom metodene skyldes at begge målte feil.

Les også: Hvordan redusere risikoen ved aortaklaffoperasjon?

Leave a reply