Risikoen for å dø tidlig av hjerte- og karsykdom var mer enn tre ganger så høy blant deltakere med kun grunnskoleutdanning som blant deltakere med utdanning fra universitet eller høyskole. Også for de som hadde tatt videregående utdanning var risikoen doblet sammenlignet med de med høyere utdanning.

– Risikoen knyttet til lav utdanning ble ikke betydelig endret ved å justere for søskentilknytning i utvalget. Det tyder på at familierelaterte faktorer tidlig i livet ikke forklarer så mye av utdanningsforskjeller i risiko for hjerte- og kardødelighet, sier førsteforfatter Marte Kjøllesdal.

Livsstilsfaktorer i voksen alder viktigst

Datamaterialet til forskerne inkluderer informasjon om 271 310 nordmenn fra en lang rekke befolkningsundersøkelser som ble gjennomført mellom 1974 og 2003. Alle deltakerne i utvalget hadde ett eller flere søsken som også hadde deltatt i undersøkelsene. 42 % av dem hadde ett eller flere søsken som ikke hadde samme nivå av utdanning som seg selv. Innen utgangen av 2012 hadde 2508 dødd av hjerte- og karsykdom.

Forskerne justerte analysene for noen av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, slik som BMIkolesterolnivåerblodtrykk og røyking. Det viste seg at en stor del av utdanningsforskjellene i risiko for hjerte- og kardødelighet kunne forklares av at de med lavest utdanning hadde en mer ugunstig risikoprofil for hjerte- og karsykdom.

– Å redusere livsstilsrelaterte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i voksen alder er dermed trolig det viktigste tiltaket for å redusere faren for tidlig død av hjerte- og karsykdom, ikke minst blant personer med lav utdanning, sier Kjøllesdal.

LES OGSÅ:

Forklarer tradisjonelle risikofaktorer økt hjertedød blant lavt utdannede?

Leave a reply