Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

Familiær hyperkolesterolemi innebærer arvelig høyt kolesterol på grunn av en genfeil som medfører at reseptorer som normalt fjerner LDL-kolesterol fra blodet ikke virker. Sykdommen overføres dermed gjennom generasjoner, og det er minst 50 % sjanse for å arve tilstanden dersom en av foreldre har den. Ca. 15 000 nordmenn har familiær hyperkolesterolemi. Høyt kolesterol i ung alder medfører tidlig åreforkalkning og høy risiko for hjerte- og karsykdom, og det er viktig at tilstanden oppdages tidlig slik at det kan innledes kolesterolsenkende behandling med statiner.


Artikler om Familiær hyperkolesterolemi: