Nettstedet Aktiv Trening omtalte 4. januar en metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt hvordan inntak av rødt kjøtt påvirker en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Saken fra Aktiv Trening inneholder for det meste informasjon som finner støtte i de faktiske forskningsresultatene, selv om listetittelen «Rødt kjøtt senker blodtrykket» ikke er forenelig med funnene i studien. Denne saken tar for seg noen av påstandene fra nyhetssaken.

«Ny forskning viser at rødt kjøtt ikke er så farlig som først antatt, og at det rett og slett kan ha god effekt på blodtrykket.»

Aktiv Trening

Fra studien: Et inntak av rødt kjøtt på 35 gram eller mer om dagen påvirket verken det systoliske eller diastoliske blodtrykket signifikant, sammenlignet med et lavere inntak. Forskerne understreker at konklusjonen fra forskningen ikke indikerer at det å spise mer rødt kjøtt har en beskyttende effekt mot hjerte- og karsykdom, men at det ikke ser ut til å spille noen rolle for blodtrykket om man spiser mer eller mindre enn 35 gram om dagen.

«Forskerteamet fra Purdue University [har] analysert nærmere 100 studier, for å finne en sammenheng mellom rødt kjøtt og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.»

Aktiv Trening

Fra studien: Det var ikke mer enn 24 studier som ble inkludert i metaanalysen.

«Teamet kom fram til at det ikke hadde innvirkning verken på blodtrykk, kolesterol eller triglyserid-konsentrasjonen i blodet å innta rødt kjøtt – og at det gjaldt selv om man hadde inntatt mer enn de anbefalte 70 gram om dagen.»

Aktiv Trening

Fra studien: Forskerne undersøkte først og fremst om det å spise minst 35 gram rødt kjøtt (en halv porsjon) i gjennomsnitt hver dag hadde negative konsekvenser for hjertehelsa. De så imidlertid også på om progressivt høyere inntak av rødt kjøtt hadde noen betydning for risikofaktorene, og fant ingen indikasjon på at det var tilfelle. Et svært høyt inntak på tre porsjoner rødt kjøtt om dagen eller mer (minst 210 gram) så derimot ut til å øke nivåene av det såkalt gode HDL-kolesterolet. Forskerne påpeker at de ikke har undersøkt endotelfunksjon og inflammasjon, som også er uavhengige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og som kan være knyttet til maten vi spiser.

Leave a reply